Soita 06 319 9702 | vaasa.wasaborg@silmaasema.fi

På Wasaborg syncenter

får du hjälp av

Klicka på profilen för att se videopresentationerna!

  • Tarja Linnola, specialistläkare inom ögonsjukdomar

Soita nyt