Soita 06 319 9702 | vaasa.wasaborg@silmaasema.fi

På Wasaborg syncenter

får du hjälp av

Klicka på profilen för att se videopresentationerna!

  • Tomi Andersson, verkställande direktör, optiker

  • Maarit Unkuri, butikschef, optiker

  • Päivi Laitinen, optiker

Soita nyt